↑ Zpět na Filmy a videa

Přednášky

wagner
PŘEDNÁŠKY ROZHOVORY, REPORTÁŽE,
RŮZNÁ SDĚLENÍ
Einsteinova sumační konvence. Galileův princip relativity. Speciální relativita
Časoprostorová rotace. Metrika. Zvyšování a snižování indexů
Čtyřvektory. Princip ekvivalence
Lokální inerciální soustava. Kovariantní derivace
Paralelní přenos. Rovnice geodetiky. Newtonovská limita
Změna chodu času v okolí Země
Riemannův tenzor křivosti. Zákon zachování energie a hybnosti v klasické fyzice
Tenzor energie a hybnosti. Einsteinův gravitační zákon
Vlnová rovnice v elektromagnetickém poli
Gravitační vlny
Schwarzschildovo řešení
Bifurkace, atraktor, limitní cyklus

Pohyby částic a světla ve Schwarzschildově geometrii, ohyb světla
Lenseův-Thirringův jev
Úvod do kosmologie. Fridmanova metrika

Permanent link to this article: https://exospace.cz/filmy-a-videa/prednasky/