↑ Zpět na Filmy a videa

Přednášky

wagner
PŘEDNÁŠKY ROZHOVORY, REPORTÁŽE,
RŮZNÁ SDĚLENÍ
Úvodní matematika. Zobecněné souřadnice
Variační principy. Lagrangeovy rovnice
Zákony zachování a teorém Noetherové
Hamiltonovy rovnice
Poissonovy závorky a Lieova algebra
Matematická vsuvka
Nelineární dynamické systémy. Matematická vsuvka II
Bifurkace, atraktor, limitní cyklus
Evoluční rovnice. Pohyb částice v elektromagnetickém poli
Relativistické pohyby nabitých částic
Drifty. Úvod do popisu spojitého prostředí

Permanent link to this article: https://exospace.cz/filmy-a-videa/prednasky/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare
Telegram