Kometární kronika Marka Bielyho

2013US10-Jager

Kometa C/2013 US10 (Catalina) na snímku Michaela Jägera

Na této stránce jsou zachyceny záznamy mých pozorování komet. Komety jsem začal pozorovat asi o 7 měsíců dříve, než je ve zdejších záznamech uvedeno mé první pozorování. Předtím jsem se však na komety jen „díval“, od 19. října 2013 jsem začal odhadovat jejich jasnost.

Všechny komety pozoruji pouze vizuálně.

Legenda:

Name… název komety (ovšem bez jména pozorovatele čí observatoře, který/á danou kometu objevil(a)).

Obs date… datum pozorování v UTC v pořadí rok, měsíc, den + „čtvrthodina“ (ne úplně přesně) – například 2013 10 19.00 je 19. října 2013 o půlnoci, 2013 10 19.04 je ten samý den v 1 hodinu UTC a tak dále.

Met… metoda rozostření hvězd; B je Bobrovnikoffova, M Morrisova a S Sidgwickova. Ve speciálních případech se objevuje také písmeno I (při pozorováních pouhým okem) nebo O (při negativních pozorování). Občas naleznete i jiné písmeno či znak před uvedeným písmenem. To jsou symboly pro korekci pozorování o takzvanou atmosférickou extinkci.

N… negativní pozorování, takže znak „[“ je uveden jen někdy.

Mag… jasnost komety s přesností na 0,1 mag. V některých případech je za jasností uvedena dvojtečka, pokud byl odhad nejistý.

Catalina-Peach2

Ref… katalog srovnávacích hvězd, přičemž TK je Tycho 2, HJ Hipparcos a AQ Apass.

Inst… průměru objektivu (v cm) pozorovacího přístroje.

T… typ pozorovacího přístroje (B je binokulár, E pouhé oko, L reflektor neboli Newtonův dalekohled a N monokulár).

Pow… zvětšení uvedeného pozorovacího přístroje při daném pozorování.

Cspeciální znaky; „!“ se vyskytuje jen u negativních pozorování, „&“ se vztahuje k následujícímu sloupci.

Coma… průměr komy komety v obloukových minutách; pokud jde jen o přibližný odhad, je ve sloupci C znak „&“ U negativních pozorování se uvádí průměr rozostřené hvězdy vybrané z daného zorného pole, kde se má kometa nacházet.

DC… stupeň kondenzace od 0 (úplně difúzní kometa bez středového zjasnění) po 9 (naprosto kondenzovaná, hvězdě podobná kometa). Stupeň kondenzace u negativních pozorování chybí, pokud je za ním znak /, značí to, že je kometa na pomezí dvou stupňů kondenzace (například 5/ – stupeň kondenzace je 5 až 6).


Tail… délka ohonu (ve stupních), pokud jej kometa má.

PA… poziční úhel ohonu (0° je sever, 90° východ, 180° jih a 270° západ).

Případné chyby, nedostatky či některé nepříliš pochopitelné informace sdělte prosím pomocí formuláře níže.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva (vyžadováno)


kronika

Permanent link to this article: https://exospace.cz/kometarni-kronika-marka-bielyho/

LIBREOFFICE 6.1 JE ZDE!

Stáhnout

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Google+
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare
Telegram