Kometární kronika Marka Bielyho

2013US10-Jager

Kometa C/2013 US10 (Catalina) na snímku Michaela Jägera (exospace.cz)

Na této stránce jsou zachyceny záznamy mých pozorování komet. Komety jsem začala pozorovat asi o 7 měsíců dříve, než je ve zdejších záznamech uvedeno mé první pozorování. Předtím jsem se však na komety jen „díval“, od 19. října 2013 jsem začal odhadovat jejich jasnost.

Všechny komety pozoruji pouze vizuálně.

Legenda:

Name… název komety (ovšem bez jména pozorovatele čí observatoře, který/á danou kometu objevil(a)).

Obs date… datum pozorování v UTC v pořadí rok, měsíc, den + „čtvrthodina“ (ne úplně přesně) – například 2013 10 19.00 je 19. října 2013 o půlnoci, 2013 10 19.04 je ten samý den v 1 hodinu UTC a tak dále.

Met… metoda rozostření hvězd; B je Bobrovnikoffova, M Morrisova a S Sidgwickova. Ve speciálních případech se objevuje také písmeno I (při pozorováních pouhým okem) nebo O (při negativních pozorování). Občas naleznete i jiné písmeno či znak před uvedeným písmenem. To jsou symboly pro korekci pozorování o takzvanou atmosférickou extinkci.

N… negativní pozorování, takže znak „[“ je uveden jen někdy.

Mag… jasnost komety s přesností na 0,1 mag. V některých případech je za jasností uvedena dvojtečka, pokud byl odhad nejistý.

Catalina-Peach2

Ref… katalog srovnávacích hvězd, přičemž TK je Tycho 2, HJ Hipparcos a AQ Apass.

Inst… průměru objektivu (v cm) pozorovacího přístroje.

T… typ pozorovacího přístroje (B je binokulár, E pouhé oko, L reflektor neboli Newtonův dalekohled a N monokulár).

Pow… zvětšení uvedeného pozorovacího přístroje při daném pozorování.

Cspeciální znaky; „!“ se vyskytuje jen u negativních pozorování, „&“ se vztahuje k následujícímu sloupci.

Coma… průměr komy komety v obloukových minutách; pokud jde jen o přibližný odhad, je ve sloupci C znak „&“ U negativních pozorování se uvádí průměr rozostřené hvězdy vybrané z daného zorného pole, kde se má kometa nacházet.

DC… stupeň kondenzace od 0 (úplně difúzní kometa bez středového zjasnění) po 9 (naprosto kondenzovaná, hvězdě podobná kometa). Stupeň kondenzace u negativních pozorování chybí, pokud je za ním znak /, značí to, že je kometa na pomezí dvou stupňů kondenzace (například 5/ – stupeň kondenzace je 5 až 6).


Tail… délka ohonu (ve stupních), pokud jej kometa má.

PA… poziční úhel ohonu (0° je sever, 90° východ, 180° jih a 270° západ).

Případné chyby, nedostatky či některé nepříliš pochopitelné informace sdělte prosím pomocí formuláře níže.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva (vyžadováno)


Name Obs date Met N Mag Ref Inst T Pow C Coma DC Tail PA
C/2015 ER61 2017 06 27.04 O [ 8.7 TK 8.0 B 20 ! 5      
41P 2017 06 26.88 O [ 10.6 TK 8.0 B 20 ! 3      
C/2015 V2 2017 06 26.87 M   8.2 TK 8.0 B 20   10 5    
41P 2017 05 19.89 S   9.1 TK 8.0 B 20   6 2    
C/2015 V2 2017 05 19.88 S   8.4 TK 8.0 B 20   6.5 4 0.2 315
C/2015 V2 2017 05 18.91 S   8.3 TK 8.0 B 20   7 3/ 0.3 320
41P 2017 05 18.91 S   8.7 TK 8.0 B 20   8 2    
C/2015 ER61 2017 04 02.10 O [ 7.0 HJ 8.0 B 20 ! 4      
41P 2017 04 02.09 S   7.2 HJ 8.0 B 20   18 3    
C/2015 V2 2017 04 02.09 S   8.9 TK 8.0 B 20   6 4 0.15 290
C/2017 E4 2017 04 02.09 aM   6.8 HJ 8.0 B 20   5.5 5/    
41P 2017 03 28.89 S   7.7 HJ 8.0 B 20   17 2    
C/2015 V2 2017 03 28.89 S   9.1 TK 8.0 B 20   5 4    
41P 2017 03 27.86 S   7.7 HJ 8.0 B 20   14 3    
C/2015 V2 2017 03 27.86 S   9.5 TK 8.0 B 20   4.5 3/    
41P 2017 03 26.93 S   8.1 HJ 8.0 B 20   12 2/    
C/2015 V2 2017 03 26.93 S   9.2 TK 8.0 B 20   4.3 4    
C/2015 V2 2017 02 24.94 O [ 10.3 TK 8.0 B 20 ! 2      
45P 2017 02 24.93 O [ 10.2 TK 8.0 B 20 ! 5      
2P 2017 02 19.77 &M   8.9 TK 8.0 B 20   2.2 6    
C/2015 V2 2017 02 15.89 O [ 10.1 TK 8.0 B 20 ! 1.5      
45P 2017 02 15.88 S   8.9 TK 8.0 B 20   15 0/    
2P 2017 02 15.75 &S   9.5 TK 8.0 B 20   2.3 4    
C/2016 U1 2016 12 31.20 &M   8.3 HJ 8.0 B 20   4 5    
C/2016 U1 2016 12 30.20 &M   8.4 HJ 8.0 B 20   3.5 5    
C/2016 U1 2016 12 29.20 &M   8.2 HJ 8.0 B 20   4.1 6/    
C/2013 X1 2016 06 07.05 O [ 6.4 HJ 8.0 B 20 ! 3      
252P 2016 06 06.89 O [ 10.7 TK 8.0 B 20 ! 1.9      
C/2014 S2 2016 06 06.88 O [ 11.0 TK 8.0 B 20 ! 2.1      
252P 2016 05 09.95 S   7.9 HJ 8.0 B 20   12 1/    
C/2014 S2 2016 05 09.95 S   10.2 TK 8.0 B 20   3.4 4    
252P 2016 05 08.88 S   8.3 HJ 8.0 B 20   15 1    
C/2014 S2 2016 05 08.88 S   10.0 TK 8.0 B 20   3.7 3/    
252P 2016 05 07.90 S   7.3 HJ 8.0 B 20   15 2/    
C/2014 S2 2016 05 07.90 S   9.9 TK 8.0 B 20   3.5 4    
252P 2016 05 06.94 S   8.2 HJ 8.0 B 20   12 2    
C/2014 S2 2016 05 06.93 S   10.1 TK 8.0 B 20   3.1 4    
252P 2016 04 29.90 S   7.7 HJ 8.0 B 20   11 1/    
C/2014 S2 2016 04 29.86 S   10.1 TK 8.0 B 20   2.5 4    
C/2013 US10 2016 04 29.84 O [ 11.0 TK 8.0 B 20 ! 1.8      
C/2014 S2 2016 04 01.86 S   9.6 TK 8.0 B 20   2.3 3    
C/2013 US10 2016 04 01.85 S   10.0: TK 8.0 B 20 & 2.5 1/    
C/2014 S2 2016 01 23.20 S   9.6 TK 8.0 B 20   2.9 3/    
C/2013 US10 2016 01 23.19 M   6.4 HJ 8.0 B 20   10.5 4/    
C/2013 X1 2016 01 22.75 M   8.9: TK 8.0 B 20 & 5 4    
C/2014 S2 2016 01 14.76 S   9.5 TK 8.0 B 20   3 3    
C/2013 X1 2016 01 14.75 M   8.3 HJ 8.0 B 20   7.5 5/    
C/2013 US10 2015 12 31.18 S   6.6: HJ 8.0 B 20 & 5 3/    
C/2014 S2 2015 12 30.81 S   9.2 TK 8.0 B 20   3.8 4    
C/2013 X1 2015 12 30.80 S   9.2 TK 8.0 B 20   4 4    
C/2014 S2 2015 11 02.78 M   9.6 TK 8.0 B 20   4.1 4/    
C/2014 S2 2015 10 24.09 M   9.8 TK 8.0 B 20   4.2 5    
C/2014 S2 2015 10 17.75 S   10.1 TK 7.6 L 38   3.3 4    
C/2014 S2 2015 10 02.85 S   10.5 TK 7.6 L 38   2.6 4    
C/2014 Q2 2015 10 02.83 O [ 11.3 TK 7.6 L 38 ! 2.3      
C/2014 S2 2015 09 21.88 M   10.4 TK 7.6 L 38   2.1 5    
C/2014 Q2 2015 09 21.88 S   11.0: TK 7.6 L 38 & 2 2/    
C/2014 S2 2015 09 20.89 S   10.7 TK 7.6 L 38   1.8 4    
C/2015 F4 2015 09 20.88 O [ 11.7 TK 7.6 L 38 ! 1.3      
C/2014 Q2 2015 09 20.87 S   10.9: TK 7.6 L 38 & 2.5 3    
88P 2015 08 14.06 O [ 11.5 TK 7.6 L 38 ! 1.7      
C/2015 F4 2015 08 13.87 M   10.5 TK 8.0 B 20   1.4 5    
C/2014 Q2 2015 08 13.86 S   10.2: TK 8.0 B 20 & 4 2    
C/2015 F4 2015 08 10.88 B   10.6 TK 8.0 B 20   0.9 6/    
C/2014 Q2 2015 08 10.87 S   10.0: TK 8.0 B 20 & 4 1/    
C/2014 Q2 2015 07 07.88 S   9.4 TK 8.0 B 20   4.8 2/    
C/2014 Q2 2015 07 04.87 S   9.2 TK 8.0 B 20   5.5 3    
C/2014 Q2 2015 06 06.89 S   8.3 HJ 8.0 B 20   6 3    
C/2014 Q2 2015 06 05.87 S   8.3 HJ 8.0 B 20   5.5 3    
C/2014 Q2 2015 06 04.89 S   8.4: HJ 8.0 B 20 & 5 2/    
C/2015 C2 2015 05 19.02 O [ 11.8 TK 7.6 L 38 ! 1.4      
C/2014 Q2 2015 05 18.91 M   7.7 HJ 7.6 L 15   6 4/    
C/2015 F3 2015 05 18.90 O [ 11.7 TK 7.6 L 38 ! 1.1      
C/2015 F5 2015 05 18.89 O [ 11.9 TK 7.6 L 38 ! 1.2      
C/2015 C2 2015 04 25.08 O [ 11.4 TK 7.6 L 38 ! 1.8      
C/2015 F3 2015 04 25.07 S   11.2: TK 7.6 L 38 & 2 0    
C/2014 Q2 2015 04 25.05 S   7.3 HJ 7.6 L 15   6 3/ 0.1 350
C/2014 Q2 2015 04 25.04 M   7.1 HJ 3.5 B 11   7.5 5    
C/2015 F5 2015 04 24.84 S   10.4 TK 7.6 L 38   2.3 2/    
C/2015 C2 2015 04 22.08 &S   10.7: TK 7.6 L 38 & 1.5 3/    
C/2015 F3 2015 04 22.06 S   9.9 TK 7.6 L 38   2.4 1/    
C/2014 Q2 2015 04 22.05 S   7.3 HJ 7.6 L 38   6.5 3/ 0.15 355
C/2015 F3 2015 04 21.85 S   10.7: TK 7.6 L 38 & 1.5 0/    
C/2014 Q2 2015 04 21.84 S   7.2 HJ 5.0 N 30   7 4    
C/2015 F5 2015 04 21.83 S   9.8 TK 7.6 L 38   2.7 3    
C/2014 Q2 2015 03 20.79 S   6.2 HJ 8.0 B 20   6.5 4 0.2 25
C/2014 Q2 2015 03 19.80 S   6.1 HJ 8.0 B 20   7 3 0.4 25
C/2014 Q2 2015 03 18.79 S   6.1 HJ 8.0 B 20   7 3/ 0.4 25
C/2014 Q2 2015 03 17.79 M   6.0 HJ 8.0 B 20   7.5 4/ 0.5 25
C/2015 D1 2015 03 17.79 O [ 10.3 TK 8.0 B 20 ! 4.3      
C/2014 Q2 2015 02 20.77 M   5.3 HJ 8.0 B 20   11 5/ 1.6 60
C/2014 Q2 2015 02 16.86 M   5.1 HJ 8.0 B 20   12.5 4/ 1.75 60
C/2014 R1 2015 02 16.17 O [ 11.4 TK 7.6 L 38 ! 1.6      
C/2013 A1 2015 02 16.16 O [ 11.6 TK 7.6 L 38 ! 1.8      
C/2014 Q2 2015 02 15.78 M   5.1 HJ 8.0 B 20   12 4/ 0.8 65
15P 2015 02 15.77 O [ 11.3 TK 7.6 L 38 ! 1.2      
C/2014 Q2 2015 02 13.86 M   5.0 HJ 8.0 B 20   13 5 1.15 75
C/2014 Q2 2015 02 12.90 M   5.0 HJ 8.0 B 20   14 5/ 0.9 80
C/2014 Q2 2015 02 07.76 I   4.8: HJ 0.0 E   & 15 0/    
C/2014 Q2 2015 02 07.76 B   4.9 HJ 3.5 B 7   14.5 7/ 1.5 90
15P 2015 02 07.75 S   10.6: TK 7.6 L 38 & 1.5 1/    
C/2014 Q2 2015 01 26.91 I   4.5: HJ 0.0 E   & 17 2/    
C/2014 Q2 2015 01 26.91 M   4.7 HJ 8.0 B 20   15 6 0.3 80
C/2014 Q2 2015 01 13.73 I   3.7 HJ 0.0 E     22 7/    
C/2014 Q2 2015 01 13.72 M   3.9 HJ 8.0 B 20   22 6 1.55 75
15P 2015 01 13.71 M   9.7 TK 8.0 B 20   3 4/    
C/2014 Q2 2015 01 11.72 I   4.1 HJ 0.0 E     23 1/    
C/2014 Q2 2015 01 11.72 M   4.0 HJ 8.0 B 20   22 6/ 0.8 80
15P 2015 01 11.71 S   9.8 AQ 8.0 B 20   2.8 3/    
C/2014 Q2 2015 01 10.73 I   3.9 HJ 0.0 E     18 1/    
C/2014 Q2 2015 01 10.73 B   4.3 HJ 2.5 B 3   21 7    
C/2014 Q3 2015 01 10.72 O [ 12.0 AQ 7.6 L 38 ! 1.3      
15P 2015 01 10.71 S   10.0 TK 7.6 L 38   2.5 4    
C/2014 Q2 2015 01 06.73 I   4.4: HJ 0.0 E   & 15 2    
C/2014 Q2 2015 01 06.72 M   4.6 HJ 8.0 B 20   15 6 0.25 35
C/2014 Q2 2015 01 02.87 S   5.0: HJ 8.0 B 20 & 13 4    
C/2014 Q2 2014 12 29.88 wS   5.2 HJ 8.0 B 20   12 4    
C/2014 Q2 2014 12 26.87 &M   5.5 HJ 8.0 B 20   10.5 5    
C/2014 Q2 2014 12 26.86 &S   5.7: HJ 3.0 B 8 & 8 3/    
15P 2014 12 26.72 &S   9.9 TK 7.6 L 38   3.2 3/    
15P 2014 12 26.71 &S   9.6 TK 8.0 B 20   2.9 2/    
15P 2014 12 25.70 S   9.4 TK 8.0 B 20   3.2 3    
C/2014 Q3 2014 12 20.20 O [ 11.4 AQ 7.6 L 38 ! 2.6      
C/2014 R1 2014 12 20.19 S   10.9: AQ 7.6 L 38 & 1.5 4    
C/2014 R1 2014 11 05.15 O [ 10.3 TK 8.0 B 20 ! 1.4      
C/2014 Q3 2014 11 05.14 S   10.3: TK 8.0 B 20 & 3 2    
C/2014 Q3 2014 10 28.90 S   11.1: TK 7.6 L 38 & 2.5 2/    
C/2014 E2 2014 10 28.76 O [ 11.8 TK 7.6 L 38 ! 1.9      
C/2013 A1 2014 10 28.74 O [ 10.3 TK 7.6 L 38 ! 1.6      
C/2012 K1 2014 10 18.13 aM   7.2 HJ 8.0 B 20   5.5 4/    
C/2014 E2 2014 10 11.79 S   10.9: AQ 7.6 L 38 & 3 2    
C/2013 A1 2014 10 11.76 O [ 10.2 TK 7.6 L 38 ! 1.3      
C/2012 K1 2014 09 28.13 &M   7.2 HJ 8.0 B 20   5.5 5    
C/2014 E2 2014 09 27.85 S   9.2 TK 8.0 B 20   5.5 2/    
C/2014 E2 2014 09 25.81 S   9.3 TK 8.0 B 20   5 2    
C/2014 E2 2014 09 23.86 S   8.8 HJ 8.0 B 20   6 3    
C/2013 V5 2014 08 29.11 sS   8.4 HJ 8.0 B 20   3.7 4    
C/2014 E2 2014 08 28.88 M   7.0 HJ 8.0 B 20   11.5 5    
C/2013 V5 2014 08 25.11 sM   8.3 TK 8.0 B 20   3.4 5    
C/2014 E2 2014 08 24.86 M   6.9 HJ 8.0 B 20   12 6 0.1 165
C/2014 E2 2014 08 21.85 M   7.1 HJ 8.0 B 20   7 4/ 0.07 260
C/2013 V5 2014 08 05.09 &M   10.2 TK 7.6 L 38   1.8 4    
C/2014 E2 2014 08 05.04 M   6.7 HJ 7.6 L 15   5.5 6/ 0.2 270
C/2014 E2 2014 08 05.02 M   6.7 HJ 8.0 B 20   6 6 0.35 270
C/2013 V5 2014 08 03.08 &M   10.2: TK 7.6 L 38 & 2 5    
210P 2014 08 03.06 O [ 11.1 TK 7.6 L 15 ! 1.7      
C/2014 E2 2014 08 03.03 M   6.8 HJ 8.0 B 20   4.9 6/ 0.15 275
C/2014 E2 2014 08 03.02 B   6.6 HJ 5.0 N 30   5.5 7/    
C/2013 UQ4 2014 08 02.89 O [ 11.7 TK 7.6 L 38 ! 2.5      
C/2013 UQ4 2014 07 03.96 S   10.1 TK 7.6 L 38   3.9 3    
C/2013 UQ4 2014 07 03.94 S   9.7 TK 8.0 B 20   4.7 2    
C/2012 K1 2014 07 03.87 &M   8.1 HJ 8.0 B 20   4.2 4/    
C/2012 K1 2014 07 03.86 &M   7.9 HJ 5.0 N 30   4.5 5    
C/2013 UQ4 2014 07 01.98 S   9.9: TK 8.0 B 20 & 2.5 2/    
C/2012 K1 2014 06 24.87 M   8.0 HJ 8.0 B 20   7 5/    
C/2012 K1 2014 06 23.89 M   8.7: HJ 8.0 B 20 & 4.5 4/    
C/2012 K1 2014 06 20.88 M   8.1 HJ 8.0 B 20   7.5 5    
C/2012 K1 2014 06 15.87 M   8.1 HJ 8.0 B 20   7 4/    
C/2012 K1 2014 06 06.91 M   8.4 HJ 8.0 B 20   8 5/    
C/2012 K1 2014 06 04.87 M   8.3 HJ 8.0 B 20   7.5 5    
C/2012 X1 2014 05 02.07 &M   8.5 HJ 8.0 B 20   5 4    
C/2012 K1 2014 05 01.92 M   9.2 TK 8.0 B 20   3.3 5/    
C/2014 E2 2014 05 01.82 &S   8.7 TK 8.0 B 20   7.5 1/    
C/2012 K1 2014 04 17.86 M   9.7 TK 8.0 B 20   2.8 6    
C/2014 E2 2014 04 17.84 S   9.8 TK 7.6 L 38   4.1 4    
C/2014 E2 2014 04 17.83 S   9.6: TK 8.0 B 20 & 4.5 2/    
C/2012 X1 2014 04 11.10 &M   8.3 HJ 8.0 B 20   5 5    
C/2013 R1 2014 04 11.08 O [ 10.1 TK 8.0 B 20 ! 3.5      
C/2012 K1 2014 04 10.90 O [ 9.8 TK 8.0 B 20 ! 2.5      
C/2012 X1 2014 03 14.15 M   8.2 TK 8.0 B 20   4 5    
C/2013 R1 2014 03 14.14 S   9.4 TK 8.0 B 20   2.9 3    
C/2012 X1 2014 03 13.15 M   7.9 HJ 8.0 B 20   4.3 6    
C/2013 R1 2014 03 13.14 S   9.3 TK 8.0 B 20   3 4    
C/2012 X1 2014 03 12.15 M   8.3 HJ 8.0 B 20   3.8 5/    
C/2013 R1 2014 03 12.14 S   9.4 TK 8.0 B 20   2.6 3/    
C/2012 X1 2014 03 09.15 M   8.0 HJ 8.0 B 20   4.1 5/    
C/2013 R1 2014 03 09.14 M   9.1 HJ 8.0 B 20   3.2 4    
C/2013 R1 2014 02 13.15 M   8.3: HJ 8.0 B 20 & 3.5 5    
C/2012 X1 2014 02 13.14 wM   8.2: TK 8.0 B 20 & 4 4    
C/2012 X1 2014 02 04.13 &M   8.5 HJ 8.0 B 20   3.5 5    
C/2013 R1 2014 02 04.12 &M   7.8 HJ 8.0 B 20   3.5 5 0.2 310
C/2013 R1 2014 01 12.16 M   6.5 TK 8.0 B 20   7 6 0.9 325
C/2012 X1 2014 01 12.15 M   8.7 TK 8.0 B 20   5.5 4/    
C/2013 R1 2013 12 30.20 M   6.0 TK 8.0 B 20   7.5 5/ 1.1 355
C/2012 X1 2013 12 30.19 M   8.8 TK 8.0 B 20   5 4/    
C/2013 R1 2013 12 25.15 M   5.6 TK 8.0 B 20   9 5 0.65 350
C/2012 X1 2013 12 25.14 M   9.1 TK 8.0 B 20   4 4/    
C/2012 S1 2013 12 16.19 O [ 10.1 TK 8.0 B 20 ! 5      
C/2012 X1 2013 12 16.18 M   9.3 TK 8.0 B 20   4 5    
C/2013 R1 2013 12 16.17 M   5.4 TK 8.0 B 20   9.5 6 2.5 355
C/2013 V3 2013 12 16.16 O [ 10.0 TK 8.0 B 20 ! 3.5      
C/2013 R1 2013 12 07.17 M   5.1 TK 8.0 B 20   11 5/ 2.0 345
C/2013 R1 2013 12 07.16 O [ 4.7 TK 0.0 E   ! 5      
C/2013 V3 2013 12 07.15 O [ 9.7 TK 8.0 B 20 ! 4      
C/2012 X1 2013 12 07.15 S   9.1 TK 8.0 B 20   4.5 4    
C/2013 R1 2013 11 30.74 M   4.8 TK 3.5 B 7   12 5 0.75 320
C/2013 R1 2013 11 30.73 O [ 4.6 TK 0.0 E   ! 9      
C/2012 X1 2013 11 30.72 O [ 7.8 TK 3.5 B 7 ! 4.5      
C/2013 R1 2013 11 28.11 M   5.0 TK 8.0 B 20   14 6/ 1.3 300
C/2013 R1 2013 11 28.10 S   4.8 TK 0.0 E     15 1/    
154P 2013 11 27.83 S   10.1 TK 8.0 B 20   6 0    
C/2013 R1 2013 11 27.16 S   4.7 TK 0.0 E     17 1    
C/2013 V3 2013 11 25.14 S   9.5 TK 8.0 B 20   5.5 3    
C/2013 R1 2013 11 25.14 M   5.1 TK 8.0 B 20   16 6 1.1 305
C/2012 X1 2013 11 25.13 S   8.6 TK 8.0 B 20   6.5 2/    
C/2013 V3 2013 11 14.05 O [ 9.6 TK 8.0 B 20 ! 4      
C/2013 R1 2013 11 14.03 M   5.5 TK 8.0 B 20   11 6    
2P 2013 11 12.17 B   6.9 TK 8.0 B 20   7.5 8 0.05 310
C/2012 S1 2013 11 12.15 M   7.9 TK 8.0 B 20   5 5/ 0.35 290
C/2012 X1 2013 11 12.15 S   8.2 TK 8.0 B 20   8 1/    
C/2012 S1 2013 11 08.11 S   8.9 TK 8.0 B 20   4.5 4 0.2 295
C/2013 R1 2013 11 08.09 M   6.8 TK 8.0 B 20   7 5/    
C/2012 S1 2013 11 01.13 O [ 9.3 TK 8.0 B 20 ! 4      
C/2013 R1 2013 11 01.13 M   7.6 TK 8.0 B 20   5 4/    
2P 2013 11 01.11 S   7.4 TK 8.0 B 20   6.5 4    
2P 2013 10 19.17 S   8.7 TK 8.0 B 20   4 2    
C/2012 S1 2013 10 19.15 O [ 9.1 TK 8.0 B 20 ! 3      
C/2013 R1 2013 10 19.15 O [ 9.1 TK 8.0 B 20 ! 5.5      

Permanent link to this article: https://exospace.cz/kometarni-kronika-marka-bielyho/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Google+
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare
Telegram