Makra v LibreOffice

Sdílejte...Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Email this to someoneBuffer this page

Na stránce openofice.cz probíhá seriál Edyho Boldižára s názvem Makra v LibreOffice. Zde je přehled jednotlivých dílů.

makra3 makra1 makra2

Formátovanie funkcie Asc

V tomto článku sa budeme venovať len funkcie Asc . Okrem toho vás čaká zaujímavý názorný príklad na funkciu Asc , kde využijeme aj trochu krea tivity.

Čtěte dále ≫

Formátovanie čísel (4) – funkcie Fix, CVar, Chr a CDec

V tomto článku nás čaká testovanie argumentov pre funkcie Fix, CVar, Chr a CDec.

Čtěte dále ≫

Formátovanie čísel (3) – CByte, CStr a Val

V tomto článku sa pozrieme na využitie argumentov pre funkcie CByte, CStr a Val.

Čtěte dále ≫

Formátovanie čísel (2) – CSng, CDbl, CBool

Pokračujeme v hľadaní správneho formátu argumentov pre funkciu CSng, CDbl a CBool.

Čtěte dále ≫

Formátovanie čísel (1) – funkcie CInt a CLng

Formátovanie čísel bolo vždy vedou. Pri využívaní rôznych funkcii často premýšľame, aké tvary argumentov (napr. čísel) ešte funkcia dokáže spracovať a ktoré nie. V tomto článku sa zameriame bližšie na funkcie CInt a CLng.

Čtěte dále ≫

Dvojrozmerné polia (2)

Pokračujeme v predstavovaní dvojrozmerných polí a to s využitim v nejakej zvolenej aplikácii. V minulom diele bola zvolená aplikácia hod kocky, tentoraz dvojrozmerné polia nasadíme v simulácii pohybu hráča.

Čtěte dále ≫

Dvojrozmerné polia (1)

Jednorozmerné polia sme už viac krát využili počas seriálu. V tomto diele sa viac zameriame na dvojrozmerné polia.

Čtěte dále ≫

Bubble sort (bublinkové triedenie)

V článku si predstavíme známy triediaci algoritmus, ktorým môžete v poli triediť čísla napr. od najmenších po najväčšie. Tento triediaci algoritmus je známy ako bubble sort.

Čtěte dále ≫

Funkcia Rnd (3)

Posledný diel z minicyklu o funkcii Rnd bude v znamení precvičenia látky s pomocou dvoch zaujímavých programov.

Čtěte dále ≫

Funkcia Rnd (2) – vlastná tipovacia hra LOTO

Pokračujeme v práci s funkciou Rnd. Čaká nás lotéria v po d an í funkcie Rnd. Vytvor íme si vlastnú tipovaciu súťaž LOTO na základe reálnej predlohy.

Čtěte dále ≫

Funkcia Rnd (1)

Potrebujete v makre vylosovať náhodné číslo a neviete ako nato? Tento diel vám priblíži funkciu Rnd.

Čtěte dále ≫

Funkcie Trim, LTrim a RTrim

Potrebujete sa zbaviť nepotrebných medzier? Slúžia nato funkcie Trim a jej deriváty LTrim a RTrim, ktoré si zachviľu ukážeme.

Čtěte dále ≫

Program na konverziu do vybraných číselných sústav

V tomto dieli vytvoríme program, ktorý nám umožní urobiť konverziu medzi niektorými číselnými sústavami. Zároveň si precvičíme niektoré veci, ktoré sme už brali.

Čtěte dále ≫

Chyby (2)

Pokračujeme druhým dielom o chybách. Čakajú nás logické chyby, funkcia CVErr a príkaz On Error Resume Next. 

Čtěte dále ≫

Chyby (1)

Čakajú nás nie veľmi obľúbená téma v programovaní, avšak je dôležitou súčasťou samotného procesu tvorby programov. Má to mnoho mien, napríklad bugs, errors, fails alebo po slovenský chyby či zlyhania.

Čtěte dále ≫

Funkcie IIf a Choose

Čakajú nás funkcie IIf a Choose. Funkcia IIf je alternatívou k podmienke If – Else (alebo Select-Case) a funkcia Choose je viacmenej alternatíva k Select-Case, ale funkčne je mierne odlišná.

Čtěte dále ≫

Operátory (4)

Záverečný diel cyklu o operátoroch. Uvidíte príklad na bitové operátory.

Čtěte dále ≫

Operátory (3)

Čaká nás logický operátor IMP a úvod do bitových operátorov. Trochu si osviežime i poznatky z výrokovej logiky, ktoré vám pomôžu pochopiť niektoré veci pod „kapotou“ počítača.

Čtěte dále ≫

Operátory (2)

V článku budeme pokračovať operátormi. Ukážeme si celočíselne delenie a zameriame sa na logické/bitové operátory.

Čtěte dále ≫

Operátory (1)

Doteraz sme prebrali úctyhodne základy programovania v jazyku Visual Basic uspôsobený pre LibreOffice. Avšak, nie veľmi podrobne sme rozobrali binárne a unárne operátory. Okrajovo sme ich už spomínali v príkladoch alebo v teórii, ale myslím si, že začiatočník ocení nejaké okomentovanie tejto problematiky. Chcel by som v dvoch troch článkov vysvetliť tieto typy operátorov a následne niektoré aplikovať i do praktických príkladov.

Čtěte dále ≫

Rekurzia

Rekurzia je jedná zo zaujímavých spôsobov implementácie algoritmu. Fungovanie rekurzie si ukážeme na príklade faktoriálu.

Čtěte dále ≫

Swap

Na začiatku si ukážeme alternatívne volanie funkcii, procedúr a tried (tie ešte v rámci seriálu nepoznáte). Potom sa vrhneme na výmenu hodnôt medzi dvoma premennými pomocou swapu.

Čtěte dále ≫

Práca s poľom (2)

Minulý článok bol o práci s poľom. V tomto článku pokračujeme s nastoleným kurzom. Ukážeme si ďalšie funkcie a triky na prácu s poľami.

Čtěte dále ≫

Práca s poľom (1)

V tomto článku sa povenujeme poliam. Polia sú zaujímavou údajovou štruktúrou a uľahčí vám prácu s viacerými premennými rovnakého typu.

Čtěte dále ≫

Pole

V tomto článku sa povenujeme poliam. Polia sú zaujímavou údajovou štruktúrou a uľahčí vám prácu s viacerými premennými rovnakého typu.

Čtěte dále ≫

Preddefinované štruktúry, príkaz Set a konštanty

V minulom diele sme si vytvorili vlastné dátové typy. Častejšie budete využívať preddefinované v jazyku Basic pre LibreOffice. Uvidíte, ako sa definujú konštanty a ukážeme si alternatívnu deklaráciu dátového typu. Čaká na vás aj výpočet objemov niektorých vybraných geometrických útvarov.

Čtěte dále ≫

Vlastné dátové typy

Často sa stretávate so situáciou, že si chcete vytvoriť vlastný typ dát, aký vám vyhovuje? V článku sa dozviete, ako nato.

Čtěte dále ≫

Spolupráca makier (2)

V tomto článku si dokončíme možností spolupráce medzi makrami. Čakajú na vás funkcie a taktiež si ukážeme, ako môžete vytvoriť nepovinné parametre, keď ich potrebujete.

Čtěte dále ≫

Spolupráca makier (1)

V tomto dieli by som sa chcel bližšie pozrieť na formy komunikácie medzi makrami. Môžu si jednotlivé procedúry (makra) vymieňať informácie? Ak áno, ako? I to vám priblíži tento diel.

Čtěte dále ≫

Matematické funkcie a chybové hlášky

V článku sa pozrieme na niektoré matematické funkcie. Taktiež si ukážeme, ako si ošetriť prípadne chyby typu zlý vstup od užívateľa.

Čtěte dále ≫

Časové funkcie

V tomto článku sa bližšie pozrieme na časové funkcie. A to nie je všetko. Ukážeme si vytvorenie jednoduchých stopiek.

Čtěte dále ≫

Textové reťazce (2)

V tomto článku pokračujeme s jednoduchou prácou s textovými reťazcami. Dozviete sa niečo nové o funkciách ako InStr, StrComp, Format, UCase a LCase.

Čtěte dále ≫

Textové reťazce (1)

V tomto článku sa budeme venovať základnej práci s textovými reťazcami. Najprv sa pozrieme na prevod znaku na číslo a obrátene. V druhej časti článku sa zahryzneme do vlastnosti textových reťazcov a ukážeme si na túto tému zaujímave makra.

Čtěte dále ≫

Cykly (2)

V tomto článku využijeme druhý spôsob, ako vytvoriť cyklus v programovaní makier. Tiež si ukážeme príkaz skoku GoTo a príkaz Exit.

Čtěte dále ≫

Cykly (1)

V minulých dvoch dielach sme sa venovali podmienkam v programovaní makier. V tomto článku začneme rozoberať cykly.
Predstavte si úlohu, že mate vytvoriť makro, ktoré zapíše do tabuľky rozmeru 10×10 nejaké hodnoty. Začali by ste písať kód makra a zistíte, že musíte písať rovnaký blok kódu viackrát. Nebolo by jednoduchšie vytvoriť krátku konštrukciu, ktorá by opakujúcu činnosť urobila za vás?
Tak ako i iné programovacie jazyky, i jazyk Visual Basic uspôsobený pre LibreOffice podporuje cykly.

Čtěte dále ≫

Podmienky (2)

V článku budeme pokračovať druhým typom vyhodnocovania podmienok. Minule sme mali If, Else If, Else a End If. Dnes to bude Select Case, Case, Case Else a End Select.

Čtěte dále ≫

Podmienky (1)

Týmto článkom započnem sériu dielov o cykloch a podmienkach. V minulých častiach som spomínal, že funkcie a príkazy delíme podľa ich použiteľností. Cykly a podmienky patria do sekcie riadenie chodu makra.

Čtěte dále ≫

Komunikácia s užívateľom (2)

Pokračujeme druhým článkom o jednej zo základných kategórii funkcii a príkazov. V článku sa dozviete nové informácie o funkcii/príkaze MsgBox a funkcii InputBox

Čtěte dále ≫

Komunikácia s užívateľom (1)

V tomto diele si predstavíme funkcie a príkazy. Zároveň to bude prvý diel z dvojdielu o využití funkcií a príkazov pre komunikáciu s užívateľom.

Čtěte dále ≫

Globálne premenné

V tomto článku si vysvetlíme, čo sú to globálne premenné. Taktiež sa dozviete, aké operácie môžete robiť s číselnými, textovými a logickými hodnotami.

Čtěte dále ≫

Funkcie určené na prácu s premennými

V jazyku Basic sa často stretávame s funkciami pre prácu s typmi premennými a typmi hodnôt. Akými?

Čtěte dále ≫

Deklarácie premenných

Minule sme si rozobrali o typoch premenných. Otázkou však je, ako vysvetlíme počítaču, aký typ premenných od neho požadujeme? Použijeme deklaráciu premenných.

Čtěte dále ≫

Typy premenných

V tomto diele si povieme viac o typov premenných i ich praktické využitie.

Čtěte dále ≫

Premenné

V tomto diele rozoberieme programovanie makier v jazyku Basic v prostredí LibreOffice API. Základným predpokladom k ďalšej práci je znalosť elementárnej práce s makrami. Ak nie ste si istý krokmi, respektive niečo neovládate, prečítajte si minulé články. Môžme sa do toho pustiť.

Čtěte dále ≫

Knižničné kontajnery, knižnice a moduly

Tento článok bude teoretickejší, ale nutný pre pochopenie kontextu fungovania IDE (integrované vývojové prostredie) Basicu a k ďalšej práce s makrami.

Čtěte dále ≫

Záznam maker v LibreOffice

V tomto diele sa pozrieme na to, ako zaznamenať makro bez toho, aby sme programovali.

Čtěte dále ≫

Makra v LibreOffice – úvod

Na čo sú dobré makra? Pomocou makier vytvoríme tabuľku (alebo iný dokument), ktorá nám bude vyhovovať a bude predlohou pre ďalšie vytvorené tabuľky. Môžeme vytvárať vlastné šablóny, tabuľky či okná. Makra nám šetria čas i nervy. Poďme si ale pozrieť rozdiely medzi používaním makier v LibreOffice, OpenOffice a Microsoft Office.

Čtěte dále ≫

 

 

 

 

5/5 (1)

Hlasujte

Permanent link to this article: https://exospace.cz/makra-v-libreoffice/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Sledujte nás na našich kanálech

Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Google+
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare