Vítá vás ExoSpace.cz

Články Novinky Forum O nás Přidejte se
Novinky na fóru
 • Kosmologie • Rozpínání vesmíru


  Měříme-li vzdálenost určitého objektu ve vesmíru, měříme zároveň v čase o tuto vzdálenost posunutém nazpět. Čas a vzdálenost jsou v kosmologii spojené nádoby, je to de facto tatáž veličina, vzájemně zaměnitelná. Vzdálenost měříme časem, a čas měříme vzdáleností. Čím vzdálenější objekt, tím starší historii sledujeme a platí to zcela obecně, není zde žádná výjimka. Osa času a osa vzdálenosti jsou pro nás spojené, dalo by se říci, slepené.

  Otázka proto zní, VÍME SKUTEČNĚ, ZDA SE VESMÍR ROZPÍNÁ?

  Osa času a osa vzdálenosti jsou pro nás totožné, nelze je oddělit a je snadné zaměnit jednu za druhou.

  Hubblova konstanta říká, že čím vzdálenější objekt, tím vyšší rychlostí se od nás vzdaluje. Položme si otázku, jde o vzdálenost prostorovou anebo časovou? Můžeme vědět, která z nich je pro tuto konstantu určující?

  Představme si nyní situaci, kdy Hubbleova konstanta není definována vzdáleností prostorovou, nýbrž časovou. Co nám výjde? Výjde nám přesný opak rozpínání, smršťování. Je to paradoxní, že pouhá záměna jedné totožné osy za druhou vytváří zcela opačný obraz vesmíru, než který nyní používáme pro další hodnocení a zkoumání?

  Chybou v úvaze, která nebere v potaz možnost, že změna rychlosti není vázána na prostorovou vzdálenost, nýbrž na vzdálenost časovou, dospíváme ke zcela zásadním důsledkům v dynamice vesmíru. Toutou záměnou je například možno vysvětlit všechnu temnou energii, je možno tuto energii zcela eliminovat, jelikož druhým ze dvou možných výkladů, ztrácí půdorys své existence.

  Není populární říkat, že něco nevíme, poukazovat na možný jiný výklad, který bere oporu tezím, jenž máme za prokázané a nepochybné. Vědomost o nevědomosti není populární, protože sama nedává odpovědi.

  Statistiky: Napsal od OndrejDvorak — 04. bře 2020, 09:01


 • Fotografie Marka Stromayera • Mlhovina M42


  Montáž: EQ6 R PRO
  Canon 7D mark ll + LG G5
  objektiv Canon 55-250mm
  expozice: 18×60 s + 13×30 s

  St. Petersburg, Florida
  leden + únor 2020

  kolaz.jpg

  m42-1.jpg

  m42-2.jpg

  m42-3.jpg

  m42-4.jpg

  m42-5.jpg

  m42-6.jpg

  m42-7.jpg

  m42-8.jpg

  m42-9.jpg

  m42-10.jpg

  m42-11.jpg

  m42-12.jpg

  Statistiky: Napsal od ExoSpace — 26. úno 2020, 12:47


 • Kosmologie • Re: Může zrychlené rozpínání vesmíru způsobit gravitace?


  Přídavek
  http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_311.pdf
  http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_307.pdf

  Statistiky: Napsal od JosefN — 23. úno 2020, 10:26


 • Kosmologie • Re: Může zrychlené rozpínání vesmíru způsobit gravitace?


  A poďme dál, řekl by Soukup : Citace :“ Plynutí času závisí na rychlosti objektu a síle gravitačního pole, které je vlastně druhem "statické rychlosti", polem, ve kterém se nemusíte vůbec pohybovat a přesto čas plyne jinak rychle“.
  Reakce : pane Dvořák, Vy jste úplně v jiné hladině uvažování, kterému nerozumím. Nutno si uvědomit, že my-lidé na této Zemi se i s touto zemí pohybujeme-putujeme-plujeme vesmírem a nevíme jak a kudy a…a abychom ho mohli ( ten vesmír a tělesa a čas a polohy a rychlosti i gravitaci ) pozorovat a vyhodnocovat, musíme svou pozici vesmírnou „pasovat do klidu a sebe dát do středu vztažné soustavy“…to znamená, že neumíme zastavit svůj pohyb Vesmírem, putujeme po délkový dimenzích x, y, z a putujeme také časem (po čase) , který také neumíme zastavit. Jen zahájíme pozorování a posuzování vesmíru ze zvoleného počátku „polohy“ x=0,y=0,z=0 a ze zvoleného času t=0. Pak teprve poté můžeme stvořit STR a OTR a to s platností „pouze“ v soustavě pasované do klidu. STR nám říká o dilatacích, atd. atd. , z pohledu naší soustavy ale opomíjíme to, že i soustava Země sama není v klidu „pro globální situaci“ ve Vesmíru, kde kvasar nás pozoruje, že Země letí skoro cééčkem, že na Zemi dilatuje čas ( a my to nevíme ) ale on to ví.

  Statistiky: Napsal od JosefN — 23. úno 2020, 10:22


Permanent link to this article: https://exospace.cz/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare
Telegram