Programovanie v jazyku C++

Sdílejte...Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Email this to someoneBuffer this page
c-logo Na této stránce najdete souhrn článků seriálu Programovanie v jazyku C++, který pro LinuxEXPRES píše Eduard Boldižár z ExoSpace.cz.

Operátory (3)

Pokračujeme tretím a zároveň posledným dielom z cyklu operátory. Okrem dokončenia bitových operátorov na vás v závere čaká ternárny operátor.

Čtěte dále ≫

Operátory (2)

Tento článok je viac teoretický. Čaká nás putovanie do zaujímavej oblastí, kde premostíme nejaké poznatky z diskrétnej matematiky do jazyka C++.

Čtěte dále ≫

Operátory (1)

Doteraz sme si vysvetlili viacero veci napríklad polia, reťazce či cykly. Avšak, neprebrali sme dôležitú oblasť jazyka C++, operátory. V článku som zľahka načrtol, čo sú tie operátory a vysvetlil aritmetické operátory. A nie sú jediným typom operátorov. Predpokladám, že začiatočník by uvítal nejaký súhrn z tejto problematiky.

Čtěte dále ≫

Cyklus while (2)

Druhý diel sa zapodieva cyklom do while. Dočítate sa o funkcionalite spomenutého cyklu a naučíte sa s ním pracovať na základe ukážkových príkladov.

Čtěte dále ≫

Cyklus while (1)

V tomto článku sa zameriame na cyklus while. Popritom si ukážeme, ako vytvoriť nekonečný cyklus.

Čtěte dále ≫

Cykly (3)

V článku si ukážeme jednoduchú manipuláciu reťazca pomocou cyklu for. Ešte predtým si ukážeme algoritmus, ktorý rozhodne, či číslo je alebo nie je prvočíslom.

Čtěte dále ≫

Cykly (2)

V článku sa pozrieme na zaujímavý vzťah medzi cyklom for a poľom. Tieto poznatky vám uľahčia pri manipulácii s poľami.

Čtěte dále ≫

Cykly (1)

Tento článok započne mini seriál o cykloch v C++. Neminie vás ľahký úvod do cyklov a prvé zoznámenie sa s cyklom for.

Čtěte dále ≫

Reťazce

Článok je primárne o dvoch štýlov deklarácii reťazcov. Čakajte i jednú ukážku s poľom.

Čtěte dále ≫

Pole

V tomto článku sa naučíte pracovať s poliami. Pole v jazyku C++ je dátová forma, ktorá obsahuje hodnoty rovnakého typu. Napríklad 10 premenných typu float či 20 premenných typu double. Použiteľnosť polí je obrovská. Takže poďme na to.

Čtěte dále ≫

Konverzie, pretypovanie a podmienky

V článku sa pozrieme na konverzie a pretypovanie premenných. Zaujímavosťou bude i jednoduchá kalkulačka, kde si precvičíte podmienky.

Čtěte dále ≫

Desatinné čísla a aritmetické operácie

Predstavili sme si v minulých dielach celočíselné typy premenných. Môžme ale pomyslieť v jazyku C++ na desatinné čísla? Aj o tom bude tento článok. Taktiež si na konci osviežime pravidla matematiky.

Čtěte dále ≫

Typ premennej bool a kvalifikátor const

V tomto článku by som chcel ukázať ďalší typ premennej bool a kvalifikátor const. Pre nováčikov je to určite niečo nové a zároveň prizvukujem, i dôležité.

Čtěte dále ≫

Celočíselný špeciálny typ premennej char

Doteraz sme sa stretli s týmito celočíselnými typmi: int, short a long. Existuje ale špeciálny celočíselný typ premennej a tento typ nazývame char. Práve typ char bude hlavnou témou tohto článku.

Čtěte dále ≫

Celočíselne typy bez znamienka a celočíselne konštanty

V tomto článku si rozoberieme jednú možnosť definovania celočíselných typov. Taktiež si vysvetlíme, čo sú celočíselne konštanty.

Čtěte dále ≫

Typy premenných

V tomto článku pokračujeme základným celočíselnými typmi. Ukážeme si tabuľku i pár názorných príkladov k nej.

Čtěte dále ≫

Deklarácie premenných

V tomto článku sa prvý krát stretnete s pojmom premenná. Aj keď pravda, niečo ste už naprogramovali v rámci seriálu, avšak tentoraz pôjdeme do hĺbky. Je čas sa s premennými zoznámiť.

Čtěte dále ≫

Stream cin

V minulom diele sme rozoberali stream cout na výstup z programu. V tomto článku rozoberieme vstup, ktorý reprezentuje stream cin. Takto by sme ukončili nutný základ, pre ďalšie pokračovanie seriálu.

Čtěte dále ≫

Stream cout

V tomto článku si rozoberieme stream cout, ktorý sa využíva na výstup programu. Okrajovo spomenieme aj funkciu printf(), s ktorou sú céčkári určite oboznámený.

Čtěte dále ≫

Hlavičkové súbory

V predchozím diele sme si niečo povedali o funkcii main() a ďalších zaujímavostí. Tento článok sa bude zameriavať na tematiku hlavičkových súborov, priestoru mien, komentárov a zakončíme to znakom nového riadku.

Čtěte dále ≫

Funkcia main()

V tomto článku začneme vysvetľovať základné piliere potrebné pri programovaní v jazyku C++. Predstavíme si veľmi dôležitú funkciu main() a ďalšie nutné príkazy, o ktorých by ste mali vedieť.

Čtěte dále ≫

Kompilovanie programov

V tomto článku sa pozrieme na dôležite body pri vytváraní zdrojových kódov a ukážeme si, ako kompilovať súbory jazyka C++. Vedieť kompilovať je základnou zručnosťou, ktorú treba vedieť pri práci s jazykom C++.

Čtěte dále ≫

Úvod a história (2)

V tomto článku pokračujeme v rozprávaní o histórii programovacieho jazyka C++. Prejdeme si myšlienky objektovo-orientovaného prístupu k programovaniu, tiež ku generickému programovaniu a v závere samotnú evolúciu jazyka C++.

Čtěte dále ≫

Úvod a história (1)

Tento článok bude prvým dielom seriálu o programovacom jazyku C++. Povieme si v ňom, na čo slúži programovací jazyk C++, niečo o jeho histórii a možnostiach.

Čtěte dále ≫
Zatím nebylo hlasováno.

Hlasujte

Permanent link to this article: https://exospace.cz/programovanie-v-jazyku-c/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Sledujte nás na našich kanálech

Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Google+
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare