↑ Zpět na Filmy a videa

Výzkum Měsíce

Surveyor3 soho
DRUŽICE ZEMĚ VÝZKUM MĚSÍCE PRŮZKUM PLANET SLUNEČNÍ
OBSERVATOŘE
NÁVŠTĚVY KOMET
A PLANETEK 
Fotografie ze sovětských misí k Měsíci

Přestože k Měsíci směřovala celá řada sovětských výprav, fotografií z nich a informací je známo poskrovnu. Přitom je na co se koukat. Důkazem budiž toto video, poskládané z fotek ze sond Luna a Zond. Na konci s překvapením a drobnou rošťárnou :).

Nový pohled na Měsíc ze sondy LRO

Permanent link to this article: https://exospace.cz/filmy-a-videa/vyzkum-mesice/