↑ Zpět na Píší jinde

Příspěvky na space.com

Podívejte se na přehled posledních článků na space.com.

Permanent link to this article: https://exospace.cz/pisi-jinde/space-com/

Připojujeme se k protestu proti směrnici Evropské unie o autorském právu. Tato směrnice přinese nové povinnosti pro webové stránky, které sbírají a organizují zprávy (článek 11) a nutí platformy k proaktivnímu prohledávání všech nahraných materiálů a k automatické blokaci všech potenciálních porušení autorských práv (článek 13).

KONTAKTUJTE SVÉ EUROPOSLANCE