Led 04 2020

OG Sat: Stříbrný satelit v plechovce

OGsat_logo

Logo týmu OG Sat

Druhý na českém finále soutěže CanSat 2019 skončil tým OG Sat z Frýdku-Místku. Vedoucí týmu Michal Hrtoň se nám svěřil se zážitky z průběhu soutěže.

Číst dále »

Permanent link to this article: https://exospace.cz/og-sat-stribrny-satelit-v-plechovce/

Status update

Náš CanSat tým Charles 4th, který reprezentoval Českou republiku na mezinárodním finále soutěže CanSat v italské Bologni, získal další ocenění. Konkrétně byl náš závěrečný report z mise vybrán odbornou porotou jako jeden z nejlepších celého ročníku soutěže CanSat 2019. Pro připomenutí, CanSat je mezinárodní soutěž, ve které středoškolské týmy navrhují vědeckou misi a staví vlastní malý satelit, který tuto misi splní. Po mezinárodním finále jsme měli dva týdny na sepsání závěrečného reportu z celé mise. Maximální délka reportu byla stanovena na 25 stránek, což se nám podařilo úspěšně využít. V našem reportu jsme se zaměřili na potenciální cíle našeho satelitu, čímž jsou planety ze sluneční soustavy TRAPPIST-1. Tato soustava byla objevena v roce 2017 Evropskou jižní observatoří. Dále jsme popsali technické řešení našeho projektu. Zahrnuli jsme zde popis a model konstrukce, dále schématické zapojení našeho satelitu a také jednoduchý popis vytvořeného softwaru. Poslední část reportu jsme věnovali vědeckým výsledků z naší mise.

Oficiální oznámení TOP reportů najdete na stránce esa.int. (Pokračování textu…)

Permanent link to this article: https://exospace.cz/report-tymu-charles-4th-je-z-jednim-top-reportu-souteze-cansat-2019/

Lis 05 2019

Filip Nečas: Účastník světového Jamboree 2019

filip-necas

Filip Nečas (vpravo) a Matyáš Kočka na Jamboree 2019 (Facebook 145. skautského oddílu)

Přinášíme rozhovor s mladým účastníkem letos konaného světového Jamboree, které se konalo v Západní Virginii v USA. Filip Nečas je ze 145. skautského oddílu Junáka Naděje a na Jamboree byl s kamarádem z oddílu Matyášem Kočkou.

Číst dále »

Permanent link to this article: https://exospace.cz/filip-necas-ucastnik-svetoveho-jamboree-2019/

Čvc 27 2019

Jamboree 2019: Česká skautka ve spojení s astronautem A. Morganem z ISS

johanka

Česká skautka Johanka při rozhovoru s astronautem A. Morganem (foto: Jakub Lucký)

Ve středu 24. července 2019 lokálního času se Světové skautské jamboree v Západní Virginii v USA spojilo speciálním telemostem s ISS – Mezinárodní vesmírnou stanicí. Skauti a skautky měli možnost hovořit s astronautem – a rovněž skautem – Andrew Morganem, který na stanici dorazil v neděli 21. července a do vesmíru s sebou vzal také vlajku s logem 24. Jamboree. Jednou z tazatelek byla i Češka.

Číst dále »

Permanent link to this article: https://exospace.cz/jamboree-2019-ceska-skautka-ve-spojeni-s-astronautem-a-morganem-z-iss/

Čvc 27 2019

24. světové skautské Jamboree v plném proudu

jamboree2019

Česká vlajka na 24. skautském Jamboree (foto: Gabriela Kottová)

Setkání pětačtyřiceti tisíců skautů a skautek z celého světa v Západní Virginii v USA v rámci letošního Jamboree odstartovalo v úterý 23. července večer (lokálního času) zahajovacím ceremoniálem. Kromě významných představitelů skautského hnutí došlo na přivítání všech zúčastněných zemí, hudební vystoupení i tichý ohňostroj v podobě obrazců tvořených osvětlenými drony.

Číst dále »

Permanent link to this article: https://exospace.cz/24-svetove-skautske-jamboree-v-plnem-proudu/

Čvc 26 2019

Vědecký závěr z mise Charles 4th

Jádro sondy EVA

Český tým soutěže CanSat Charles 4th prezentuje vědecký výstup své mise, s níž uspěl na evropském finále soutěže CanSat 2019, pořádaném Evropskou kosmickou agenturou ESA. Cílem soutěže je vyrobit sondu o velikosti plechovky od limonády, schopnou podávat informace o svém okolí při sestupu na povrch. Vedle měřeních základních fyzikálních veličin by měla poskytovat informace ze sekundární mise. V článku se dovíte, jaké veličiny měřila sonda týmu Charles 4th a jaké výsledky vyplývají z naměřených hodnot.

Popis mise

Jako misi pro náš CanSat jsme zvolili prozkoumávání planet, které se nacházejí mimo naši Sluneční soustavu. Konkrétně chceme prozkoumávat planety, na kterých by mohly být vhodné podmínky k životu. Náš satelit jsme pojmenovali EVA (Environmental Vocation Architecture) a bude sloužit jako předpřípravná mise před přístáním dražší sondy nebo roveru. Jedním z možných cílů naší mise je planetární soustava TRAPPIST-1, která byla objevena teleskopem TRAPPIST v únoru roku 2017. TRAPPIST-1 se skládá ze sedmi exoplanet, z nichž 3 se nacházejí v pásmu vhodném pro život. Jelikož je námi navržený satelit malý a levný, bylo by možné sestavit rovnou jen tři kopie a ke každé planetě vyslat jeden z nich. Díky velkému množství senzorů a kameře bychom získali velmi cenné informace pro další vědecké mise.

Charles_4th_CanSat_Final_Report

Konečná zpráva týmu Charles 4th

Při tvorbě našeho satelitu jsme hledali v inspiraci u dalších vědeckých misí.První inspirací byl teleskop TRAPPIST, který pomocí pokročilé spektroskopické analýzy je schopen zjišťoval různé parametry vesmírných objektů jako je například jejich velikost, hmotnost a také vzdálenost od země. Náš satelit disponuje také spektroskopem, který by umožňoval průzkum samotného povrchu planety.

Další inspirací pro nás byla sonda JUICE (Jupiter Icy Moons) od ESA, určená k výzkumu Jupiteru a jeho tří měsíců Ganymedu, Callista a Europy. Ty by potenciálně mohly umožňovat život pod jejich zamrzlým povrchem. Start sondy je naplánován na rok 2022 a přílet k Jupiteru sedm let poté. Jedním z cílů mise bude výzkum atmosféry Jupitera a jeho měsíců. Náš CanSat také zkoumá atmosféru planety, na které přistává, a také její povrch. Naše mise se od JUICE liší v tom, že náš satelit bude na planetě přímo přistávat a JUICE bude kolem planet obíhat. Sestupem získáme data přímo ze samotné atmosféry.

Poslední informací pro náš projekt byla mise Mars Pathfinder od NASA. Mars Pathfinder zahrnoval ve své misi rover s kamerou, která pomohla získat informace z povrchu Marsu. Z prostorových důvodů naše mise nezahrnuje rover a kamera je přidělaná přímo na sestupujícím modulu. Získáme tím tak video ze sestupu včetně informací o povrchu na místě přistání.

Naše mise je důkazem toho, že spoluprací tří na první pohled konkurenčních agentur vznikne úspěšná mise.

Naměřená data

Trajektorie letu EVA

Během letu jsme měřili tato data:

 • Teplotu,
 • tlak,
 • vlhkost vzduchu,
 • nadmořskou výšku,
 • intenzitu světla,
 • UV index,
 • GPS pozici,
 • koncetraci kyslíku,
 • koncetraci CO2,
 • intenzitu jednotlivých vlnových délek,
 • video záznam,
 • akceleraci,
 • natočení k severnímu pólu,
 • rotaci satelitu.

Dále jsme pomocí GPS a znalosti nadmořské výšky dokázali vymodelovat trajektorii našeho letu.

V následujících odstavcích se nachází krátký popis těch nejzajímavějších dat z mise.

Monitorování teploty

Díky velkému množství senzorů na měření teploty jsme dokázali monitorovat teplotu jednotlivých částí našeho satelitu. Z grafu si můžeme všimnout, že největší teplota byla naměřena v horní části, kde se nachází výpočetní centrum celého satelitu.

Monitorování teploty jednotlivých částí CanSatu

Koncentrace CO2

Z měření koncentrace CO2 si na první pohled můžeme všimnout, že množství CO2 stoupalo, dokud byl satelit v raketě. Nejspíše je to způsobeno množstvím prachu v raketě a také kouřem, které produkují její motory. Po oddělení satelitu z rakety se naměřené množství CO2 snížilo, protože kolem satelitu mohl volně proudit vzduch. Z grafu si můžeme všimnout, že selhal jeden ze dvou senzorů, které koncentraci měří. Ovšem díky systému záložních senzorů jsme tuto veličinu byli stále schopni měřit.

Naměřená koncentrace CO2 ve vzduchu

Spektroskopie

Z naměřených dat spektrometrem si popišme měření ze čtyř zajímavých momentů mise. Prvním bylo měření v průběhu startu, když byl CanSat v raketě. Sonda naměřila malé množství červených vln. Měření je nejspíše ovlivněno odrazem světla od našeho červeného padáku.

Data naměřená spektroskopem v raketě

Z druhého grafu je patrné, že po oddělení od rakety dopadalo na spektroskop přímé sluneční záření, protože je naměřena poměrně vysoká hodnota všech vlnových délek.

Data naměřená spektroskopem po oddělení z rakety

Třetí graf z průběhu sestupu je zajímavý výběžkem červených vln. Z tohoto grafu vypadá, že se náš CanSat nacházel nad červenooranžovým porostem.

Data naměřená spektroskopem při klesání

Poslední graf potvrzuje třetí, protože je zde vidět výrazná převaha červených vln, lze tedy říci, že naše sonda přistála do červenooranžového porostu. Video natočené z našeho letu tento fakt ještě potvrzuje.

Data naměřená spektroskopem po přistání CanSatu

Závěr

Z naměřených dat můžeme konstatovat, že planeta, na které náš satelit přistál, je vhodná k životu, protože se všechny důležité veličiny pro možnost fungování života nacházejí v ideální normě. Kromě toho jsme z videa zjistili, že terén v okolí přistání naší sondy je rovný a porostlý nejrůznějšími rostlinami. Je tudíž ideální pro přistání roveru, který bude zkoumat povrch planety se zaměřením na zde rostoucí rostliny.

Videozáznam celé naší mise

Permanent link to this article: https://exospace.cz/vedecky-zaver-z-mise-charles-4th/

Čvc 16 2019

16. července 2019 nastane částečné zatmění Měsíce

Částečné zatmění Měsíce 16. 7. 2019 s vyobrazenými detaily Měsíce, Saturnu a Jupitera (Stellarium)

V noci z 16. na 17. července 2019 nastane výrazné částečné zatmění Měsíce, pozorovatelné takřka v celém svém průběhu. Úkaz nastává polostínovou fází ve 20:44 SELČ, v době, kdy Měsíc bude ještě pod obzorem (v Praze vychází ve 21:03 SELČ). V této fázi je zatmění okem nepostřehnutelné, projeví se až na fotografii. Okem viditelná fáze zatmění začíná ve 22:01 SELČ a vyvrcholí ve 23:30, kdy bude zakryto 65,3 % Měsíce, převážně na severní polokouli. Částečné zatmění skončí v jednu hodinu po půlnoci a polostínová fáze pak v 2:17. Fáze částečného zatmění tak dosáhne délky 177 min 56 s, polostínová 333 min 43 s.

Číst dále »

Permanent link to this article: https://exospace.cz/16-cervence-2019-nastane-castecne-zatmeni-mesice/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare
Telegram