Komety a meteory

Bližší informace o vizuálně pozorovatelných kometách při současné lunaci na webu ExoSpace.cz.

Spravují: Marek Biely, Petr Valach
Aktualizováno: 26. 4. 2017

Permanent link to this article: https://exospace.cz/komety-a-meteory/

Připojujeme se k protestu proti směrnici Evropské unie o autorském právu. Tato směrnice přinese nové povinnosti pro webové stránky, které sbírají a organizují zprávy (článek 11) a nutí platformy k proaktivnímu prohledávání všech nahraných materiálů a k automatické blokaci všech potenciálních porušení autorských práv (článek 13).

KONTAKTUJTE SVÉ EUROPOSLANCE