↑ Zpět na Filmy a videa

Přednášky

wagner
PŘEDNÁŠKY ROZHOVORY, REPORTÁŽE,
RŮZNÁ SDĚLENÍ
Vznik a vývoj kvantové teorie. Unitární prostory (prostory se skalárním součinem)
Operátory. Projekční operátory
Rozvoj prvků do báze. Spektrální teorie
Základní axiomy a definice kvantové teorie
Kompatibilita měření a Heisenbergovy relace
Schrödingerova rovnice. Harmonický oscilátor
Diracovo a Heisenbergovo řešení harmonického oscilátoru
Sféricky symetrický potenciál – moment hybnosti
Kulové funkce a sféricky symetrické úlohy
Evoluční operátor. Časová Schrödingerova rovnice. Dvouštěrbinový experiment
Ehrenfestovy teorémy. Spin
Vlastnosti vlnové funkce. Úvod do relativistické kvantové teorie
Systémy více částic, fermiony a bosony, druhé kvantování

Permanent link to this article: https://exospace.cz/filmy-a-videa/prednasky/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Forum ExoSpace.cz
Facebook
RSS
Twitter
YouTube
Napište nám
SlideShare
Telegram