«

»

Bře 02 2016

Objevené a znovuobjevené komety v prosinci 2015

Catalina-Peach2

Kometa C/2013 US10 (Catalina) na snímku Damiana Peache (aerith.net)

Poslední měsíc roku 2015 byl co do nově nalezených komet ten nejúspěšnější. V prosinci totiž bylo objeveno hned 12 nových vlasatic, takový úspěch se astronomům, lépe řečeno velkým robotickým přehlídkám, podaří v průměru pouze jednou za několik let. Loňský prosinec navíc zaostal o pouhou jednu kometu za absolutním rekordem 13 objevených komet za měsíc z listopadu 2004 a 2014. Jedna kometa byla také znovuobjevena.

O které komety se jedná, jaké dosáhly jasnosti, popřípadě zdali mají nějakou perspektivu do budoucna?V loňském prosinci nalezené komety mají často velmi rozdílné příběhy. Asi nejzajímavějším tělesem je 2015 YY6, jež se ukázalo být kometou. Toto označení dnes už neexistuje, ale ani žádná kometa C/2015 YY6 nebo P/2015 YY6. Ukázalo se totiž, že se jedná o totožný asteroid jako 2015 VL62, jenž byl nakonec kometárně označen třemi jmény. K tomu se ale ještě dostaneme. Ze zbylých 11 komet nesou 4 název havajského dalekohledu PanSTARRS, jenž tedy v této statistice vyšel opět vítězně. Dvě komety ovšem objevila také sonda NEOWISE, po jedné pak Leonid Elenin, observatoře Catalina Sky Survey, Mount Lemmon Survey, dalekohled SST (LINEAR) a vůbec první svou kometu nalezla i observatoř ATLAS. Připomínám, že do této statistiky není zahrnuta kometa C/2015 VL62. Znovuobjevena pak byla známá kometa P/2010 V1 (Ikeya-Murakami), jež v roce 2010 předvedla outburst k 8. magnitudě a stala se tak binokulárním objektem. Co se týče rozdělení na poloviny měsíce, tak první půle prosince zcela jasně převálcovala tu druhou v poměru objevených komet 9:3. P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) však byla znovuobjevena na Silvestra… Pojďme ale ke kompletnímu prosincovému seznamu.

Hned 1. prosince byla nalezena krátkoperiodická kometa P/2015 X1 (PanSTARRS). Stalo se tak při jasnosti 20,4 mag. Perihelem ale prolétla již 10. října 2015, a to ve vzdálenosti 2,10 AU od Slunce. Dle efemeridy nedosáhla v říjnovém maximu jasnosti více než 19 mag, od té doby už slábne, takže vizuálně viditelná nebyla, není a ani nebude.

Další objevenou kometou je C/2015 X2 (Catalina). Tu pozorovatelé z observatoře Catalina Sky Survey našli dne 2. prosince, a to při jasnosti 19,5 mag. To bylo ovšem zároveň její maximum jasnosti, od té doby kometa slábne, do vizuálního dosahu se tedy nedostala. Doplníme, že přísluním proletěla 20. prosince 2015 ve vzdálenosti 1,90 AU od Slunce.

O moc zajímavějším objektem není ani kometa P/2015 X3 (PanSTARRS). Ta byla objevena 1. prosince při jasnosti 21,1 mag, její potvrzení ale trvalo poněkud déle. Nejblíže Slunci byla již 7. srpna 2015, a to nějakých 2,82 AU daleko. V listopadovém maximu jasnosti podle všeho nedosáhla více než 20 mag, takže také pro tuto kometu zůstala vizuální viditelnost nedosažitelným cílem.

Po delší době jsme se dočkali taky amatérského objevu komety. Konkrétně to byl Leonid Elenin, jenž 3. prosince při jasnosti 18,2 mag nalezl kometu C/2015 X4 (Elenin). V perihelu sice byla už 3. listopadu 2015 (ve vzdálenosti 3,39 AU od Slunce), maxima jasnosti ale dosáhla až letos v lednu. Zjasnila přitom na 16 mag, na vizuální pozorovatelnost to tím pádem jen těsně nestačilo.

To kometa C/2015 X5 (PanSTARRS) je vzdáleným objektem, objeveným 6. prosince s jasností 21,3 mag. Do přísluní se dostane až 31. prosince 2017, kdy bude ve vzdálenosti 6,80 AU od Slunce. Zjasní maximálně na 19 mag (přelom let 2017 a 2018), její vizuální viditelnost je tedy vyloučena.

Další kometa je pro změnu znova krátkoperiodická. Jedná se o P/2015 X6 (PanSTARRS), objevenou 7. prosince při jasnosti 21,4 mag. V perihelu se octne letos 10. března, konkrétně pak 2,30 AU daleko od Slunce. V maximu jasnosti však byla již loni v říjnu. Podle efemeridy nezjasnila více než na 20 mag, vizuálně viditelná tím pádem nebyla a kvůli jejímu současnému slábnutí už ani nebude.

Svou první nalezenou kometou se může od 12. prosince pyšnit observatoř ATLAS. C/2015 X7 (ATLAS) byla objevena, když měla jasnost 17,6 mag. V maximu jasnosti na přelomu let 2016 a 2017 by pak mohla dosáhnout přibližně 16 mag, takže skončí těsně pod vizuálním dosahem. V přísluní bude letos 29. července, a to přibližně 3,69 AU od Slunce.

Nejzajímavější kometou prosincového seznamu je zajisté C/2015 X8 (NEOWISE). Tato kometa byla objevena 14. prosince při jasnosti 16,0 mag, i přestože již prolétla perihelem (23. října 2015 ve vzdálenosti 1,19 AU od Slunce), rapidně zjasňovala až k hodnotě 12 mag na začátku ledna, díky čemuž se dostala do vizuálního dosahu středních dalekohledů s průměrem objektivu 20 cm a více. Za zjasňování mohlo poměrně těsné přiblížení se k Zemi. Kometa následně zeslábla tak rychlým způsobem, že mnozí odborníci odhadují její zánik, především vzhledem k malým rozměrům tělesa. Něco podobného se na jaře loňského roku stalo i kometě C/2015 F3 (SWAN), ta se ale více přiblížila Slunci a byla tak ještě jasnější. Pravdu se můžeme dozvědět za necelých 82 let, kdy se očekává další návrat komety objevené sondou NEOWISE.

Dne 4. prosince byla při jasnosti 20,4 mag ještě jako asteroid 2015 XY1 objevena kometa C/2015 XY1 (Lemmon). Odhalení kometární aktivity na sebe nechalo čekat pouze několik týdnů. Tato vlasatice prolétne perihelem až 29. dubna 2018, a to ve velmi úctyhodné vzdálenosti 7,93 AU od Slunce. Na přelomu let 2017 a 2018 dosáhne maximální jasnosti 18 mag, vizuálně tedy viditelná nebude.

Kometa C/2015 Y1 (LINEAR) byla nalezena 16. prosince, a to s jasností 18,3 mag. V perihelu bude letos 15. května, a to nějakých 2,51 AU daleko od Slunce. Maxima jasnosti dosáhne nejspíše již v dubnu, vypadá to ale pouze na hodnotu okolo 16 mag, tudíž i této kometě se pravděpodobně stane, že jen velmi těsně neprojde mezi ty, které se mohly pyšnit vizuální pozorovatelností.

Dne 31. prosince byla znovuobjevena poměrně známá kometa ze svého návratu z roku 2010, P/2010 V1 (Ikeya-Murakami). V tomto návratu obdržela provizorní označení P/2015 Y2 a protože se do katalogu očíslovaných krátkoperiodických komet dostala i kometa P/2012 F5 (Gibbs) (a to i bez provizorního označení) => 331P/Gibbs, dostala kometa P/2010 V1 periodické číslo 332. Do katalogu tedy definitivně vstupuje jako 332P/Ikeya-Murakami. A nejedná se pouze o jednu kometu, nýbrž o sérii úlomků, které podle všeho způsobil právě významný outburst v roce 2010. Podle mnoha vědců se kometa bude i nadále rozpadat, až nakonec může dojít k definitivnímu zániku tělesa. Jestli vůbec, potažmo kdy se tahle událost stane, je zatím ve hvězdách. Nyní můžeme sdělit pouze to, že kometa prolétne perihelem letos 17. března ve vzdálenosti 1,57 AU od Slunce. Hlavní fragment A by měl dosáhnout maximální jasnosti 17 mag, a to nejspíše několik dnů před přísluním. Ostatní úlomky budou patrně ještě slabší, kterýkoliv z nich ovšem může překvapit outburstem. Vizuální viditelnost některého z úlomků tím pádem ještě nelze úplně vyloučit.

To kometa C/2015 YG1 (NEOWISE) byla objevena zprvu jako asteroid dne 17. prosince při jasnosti 19,0 mag. Potvrzení kometárních charakteristik trvalo pouze několik dnů. Kometa byla v perihelu už 28. září 2015, a to ve vzdálenosti 2,07 AU od Slunce. V maximu jasnosti podle efemeridy dosáhla v říjnu 16 mag, vypadá to tedy, že se do vizuálního dosahu jen těsně nedostala a vzhledem k jejímu slábnutí tuto skutečnost již nenapraví.

Kometární aktivitu projevilo i těleso 2015 YY6. Jak už ale bylo zmíněno v úvodu článku, žádná kometa obsahující podobnou kombinaci písmen a čísel ve svém názvu neexistuje. To proto, že těleso 2015 YY6 (objevené 18. prosince) je tím stejným jako 2015 VL62 (objevené 2. listopadu). Asteroid 2015 YY6 objevil amatérský pozorovatel W. K. Y. Yeung, 2015 VL62 pak observatoř Mount Lemmon Survey. Tento objekt byl poté ještě jednou „znovuobjeven“, a to 23. ledna letošního roku dalekohledem PanSTARRS, který potvrdil kometární charakteristiky tělesa. Astronomové si dlouho lámali hlavu nad označením tohoto objektu, nakonec je jeho název C/2015 VL62 (Lemmon-Yeung-PanSTARRS). Kometa prolétne perihelem 28. srpna 2017, a to ve vzdálenosti 2,72 AU od Slunce. Někdy v tom čase dosáhne i nejvyšší jasnosti, bude to pravděpodobně kolem 13 mag, kometa tedy nejspíše bude viditelná vizuálně ve větších dalekohledech s průměrem objektivu od 30 cm.

Zdroj:
Comet Catalog in order of Designation (aerith.net)

O autorovi

Marek Biely

Permanent link to this article: https://exospace.cz/objevene-a-znovuobjevene-komety-v-prosinci-2015/

Napsat komentář

dialog-information.png
Uvítáme všechny komentáře na téma článku. Nevhodné příspěvky a spamy jsou moderovány. Moderaci provádí členové redakce ExoSpace.cz.


Pravidla pro psaní komentářů

1. Diskutující je povinen dodržovat zákony České republiky. Je zakázána jakákoliv propagace nezákonných činností.
2. Diskutující se k sobě chovají slušně. Neurážejte ostatní uživatele.
3. Snažte se nerozpoutávat hádky a nezapojujte se do nich.
4. Je zakázána jakákoliv reklama či inzerce.
5. Snažte se vyvarovat off-topic (mimo téma) příspěvků.
 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML štítky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>