«

»

Led 03 2019

Junák v proměnách století

Junák – svaz skautů a skautek české republiky, z. s., je největší mládežnickou organizací v Česku – a vždy, vyjma dob perzekuce, jí také byl. Čím tolik děti a mládež přitahuje a jak se mu daří přimět je, aby na sobě pracovaly? Odpovídá Barbora Trojak, tisková mluvčí Junáka.

Jaroslav Foglar se svými hochy od Bobří řeky (kawi.cz)

Jaký je dnešní význam Junáka? Neklesá trošku? Co dokáže nabídnout společnosti jako takové?

Junáku – českému skautu se v současnosti nesmírně daří. Oslovuje děti i rodiče a počet členů a členek stále stoupá, za posledních 12 let se počet skautů a skautek v ČR zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Vnímání skautingu společností se věnoval výzkum agentury IPSOS, jehož shrnutí je k přečtení zde.

Skauting nabízí společnosti především službu – při výchově kluků a holek a posilování jejich charakteru, tak, aby byli připravení vždy pomoci tam, kde je to potřeba a tomu, kdo to potřebuje. A pak také v oblasti dobrých skutků: od dárcovství krve a kostní dřeně, úklidové akce v přírodě, dobročinné sbírky, čestné stráže při významných výročích až třeba po rozvoz a roznášení Betlémského světla.

Jak se Junák proměnil v průběhu své existence? Čím je jiný dnes oproti době před vznikem státu či době pozdější?

barbora-trojak

Tisková mluvčí Junáka Barbora Trojak (seznamzpravy.cz)

Forma skautingu zůstává v podstatě stále stejná, stojí na unikátní a více než stoletím prověřené skautské výchovné metodě. Pracujeme v malých skupinkách, pobýváme v přírodě, ve které se i jednoduché činnosti stávají dobrodružstvím. Klukům a holkám dáváme co největší důvěru, aby zkoušeli své schopnosti a dovednosti, zároveň mají vždy možnost nechat si pomoci či poradit od starších. Každý skaut si „od mala“ zvyká na přebírání odpovědnosti za ostatní i za svůj vlastní rozvoj.

Co se částečně mění, je obsah. Skauting pomáhá „být připraven“, a tak musí reagovat na aktuální výzvy, na současný svět. A skauti i skautky si samozřejmě chtějí vyzkoušet i to, co právě „frčí“, ať už je to laser game, skákání na trampolínách nebo chytré aplikace, které jim pomohou určit správně strom, najít cestu nebo přivolat pomoc. To je oblast aktivit a pak je tu samozřejmě oblast témat – dnes se ve skautských časopisech setkáte třeba s finanční gramotností nebo bezpečným chováním na internetu a sociálních sítích.

Určitě jsou oblasti, kterým se skauti dříve věnovali více než nyní – napadá mě třeba rétorika, umělecké disciplíny, řemeslné práce, cvičení ve stylu Sokola apod. Také samotné táboření se proměnilo, dnes už není jediným programem tábora primárně zajištění jeho chodu, spíše přemýšlíme, jak najít rovnováhu mezi hrami a praktickými činnostmi.

Čím dokáže Junák oslovit dnešní generaci?

Možností vyzkoušet si širokou škálu činností a aktivit, trávit čas s dobrými přáteli ve fajn partě, zažívat opravdové věci. Být v bezpečí, i když mi něco nejde nebo si něčím nejsem úplně jistý. Překonávat své hranice, zkoušet něco nového, hledat, co mi jde a v čem vynikám. Nezapomínat na duchovní stránku života. Cestovat a poznávat lidi z různých koutů světa, se kterými mám společné téma. Věnovat čas a energii druhým, a díky tomu se cítit šťastnější.

Můžeš jmenovat některé významné či známé žijící osobnosti, které se hlásí k Junáku? Jistě jich je velká spousta.

Skaut-astrofyzik Jiří Grygar (skautipraha2.cz)

Skautingem prošla celá řada významných osobností, které vynikly a vynikají ve velmi různých oblastech. Od politiky (Václav Havel), po umění – režiséři (Menzel, Forman, Vorlíček), herci (Eva Holubová, Tomáš Hanák, Aňa Geislerová, Zuzana Stivínová, Radek Brzobohatý), designér Maxim Velčovský, spisovatelé Eduard Štorch, Jiří Stránský nebo Jiří Suchý, spisovatelka Katka Tučková, sochař Jaroslav Róna, hudebníci Jiří Stivín nebo Jiří Tichota, přes soudnictví (Petr Mikeš z NSS), veřejně prospěšné organizace (Šimon Pánek, Petr Sýkora). Skauty byli či jsou i bývalí předsedové Akademie věd ČR (Rudolf Zahradník, Helena Illnerová, Jiří Drahoš) a také astrofyzik Jiří Grygar. Skauti a skautky jsou mezi skvělými novináři, vědci, duchovními i sportovci. A samozřejmě je tu celá řada skautů a skautek, kteří vynikli svými postoji, hrdinskými činy a životem – například loni zesnulá advokátka Dagmar Burešová.

Jaké vlivy měly v průběhu existence skautingu (legální či ilegální) v Česku největší dopad?

Skauting byl u nás třikrát zakázaný, poprvé nacisty, podruhé a potřetí komunisty. Vzhledem k tomu, že jde o demokratické hnutí, jehož smyslem je hodnotová výchova, není se ani čemu divit. Tisíce skautů a skautek zaplatily za svou věrnost skautským ideálům šikanou, mučením, vězením i smrtí.

Co je pro skauta důležitější – kompas a mapa nebo mobil s GPS a elektronickou buzolou a mapou?

Obojí. Skauti a skautky by měli umět zvážit, jaká jsou pro a proti každého přístupu a především si umět poradit ve chvíli, kdy jeden z nich selže.

Jaký mají plat skautští vůdcové?

Všichni skautští vedoucí jsou dobrovolníci a svou práci dělají pouze za dobrý pocit. To stejné platí pro velké dobrovolnické týmy, které chystají skautské akce, ať už na lokální nebo celorepublikové úrovni. Obojí znamená stovky hodin práce pro druhé. Junák – český skaut má ale i zaměstnance (okolo 30 lidí), kteří pracují na pražském Ústředí a zajišťují pro celou organizaci a jednotlivé oddíly různé služby.

Někteří naši čtenáři vyčítají Junáku příliš vřelý vztah k migrantům. Jaký je vlastně přístup Junáka k legální a nelegální či ekonomické migraci?

pavel-cejnar

Prof. Pavel Cejnar přednáší ve Skautském institutu na setkání Science to Go

Prakticky jediné, co jako organizace Junák – český skauting v této oblasti udělal, bylo vydání publikace Lidé v pohybu. Jejím cílem bylo pomoci skautským vedoucím zorientovat se v tématu, které je vysoce aktuální a na které mohou narazit i při práci s dětmi. Ukazuje také cesty, jak si při práci s mládeží poradit s kontroverzními tématy obecně, např. jak připravit bezpečné prostředí pro diskusi a prozkoumávání témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy se vydat, ale nabízí inspiraci.

Publikace ve svém úvodu zároveň vyzývá: Nezapomínejme na hodnoty skautského slibu a zákona a snažme se je vnášet do debat a aktivit nejen ve skautských oddílech, ale i mimo ně. Veďme mladé lidi k porozumění propojenosti světa, vzájemnému respektu, konstruktivnímu a nenásilnému řešení konfliktů. Zasazujme se za spravedlnost a posilujme hodnotu svobody, odpovědnosti a rovnosti mezi lidmi nezávisle na odlišnostech mezi nimi.

Jak může veřejnost pomoci Junáku?

V poslední době se stává, že si na skauting lidé vytváří názor například na základě jediné fotografie a následné opravdu extrémní zkratky. Případně od něj očekávají něco jiného, než k čemu tu je, odmítají chápat jeho základní smysl. Byla bych ráda, kdyby si o nás nejdříve něco přečetli, třeba na naší stránce skaut.cz, a sledovali, co skutečně děláme.

Každý skautský oddíl nebo středisko ocení pomoc, ať už v podobě věnovaného času, energie, manuální práce, konzultací nebo financí. Stačí se jen porozhlédnout ve vašem okolí:).

Hlavním tématem naší redakce je vzdělávání, výzkum Vesmíru a kosmonautika. Je Junák výchovnou, vzdělávací nebo volnočasovou organizací?

Jednou z aktivit probíhajících ve Skautském institutu je i setkávání rodičů s dětmi vzdělávanými doma

Primárně samozřejmě výchovnou. Zároveň máme ale vyvinutý velmi důležitý vzdělávací systém, kterým každoročně prochází tisíce našich členů a členek. Junák – český skaut klade na své vedoucí vysoké nároky, s cílem udržet kvalitu programu i zajistit bezpečí pro děti. Znalosti si starší skauti a skautky průběžně rozšiřují; první kurzy se nabízejí už dospívajícím rádcům družin, oddíloví vedoucí pak musí složit zkoušku akreditovanou MŠMT.

Podílí se Junák na projektech vzdělávání či dokonce výzkumu?

Podílí, v současnosti třeba v rámci projektů Skauting pro školy nebo Oddíly v přírodě. Máme také pobočný spolek, Skautský institut, který se jak vzdělávání, tak výzkumu intenzivně věnuje. A stále roste!

Lze skutečně v Junáku najít přátelství na celý život?

Samozřejmě stále platí, že ve skautu vznikají přátelství na celý život. A do toho se počítají i mnohá skautská manželství:).

Děkujeme za rozhovor a přejeme Junáku, aby i další století byl morálním kompasem společnosti, mnoho zdaru a úspěchu ve své činnosti.

O autorovi

Redakce ExoSpace.cz

Redakce ExoSpace.cz je nezávislý magazín zaměřený na popularizaci astronomie, kosmonautiky, fyziky, svobodného softwaru, podzemních a vojenských prostor a osoby a díla Jaroslava Foglara. Byla založena v dubnu 2013. Dnes provozuje stránku na webu, fóru a Facebooku, má účet na Twitteru, Telegramu a Youtube. Spolupracuje s řadou redakcí a sdružení. Někteří členové ExoSpace.cz jsou zároveň redaktory OpenOffice.cz a LinuxEXPRES a čestným členem redakce je vedoucí sdružení CMA Ladislav Lahoda a bývalý šéfredaktor LinuxEXPRES.cz a OpenOffice.cz Lukáš Jelínek.

Členové redakce pracují zdarma, nejsou nijak odměňováni a nejsme výdělečnou redakcí.

Permanent link to this article: https://exospace.cz/junak-v-promenach-stoleti/

Napsat komentář

dialog-information.png
Uvítáme všechny komentáře na téma článku. Nevhodné příspěvky a spamy jsou moderovány. Moderaci provádí členové redakce ExoSpace.cz.


Pravidla pro psaní komentářů

1. Diskutující je povinen dodržovat zákony České republiky. Je zakázána jakákoliv propagace nezákonných činností.
2. Diskutující se k sobě chovají slušně. Neurážejte ostatní uživatele.
3. Snažte se nerozpoutávat hádky a nezapojujte se do nich.
4. Je zakázána jakákoliv reklama či inzerce.
5. Snažte se vyvarovat off-topic (mimo téma) příspěvků.
 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML štítky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>