«

»

Pro 31 2016

Ministr zdravotnictví Ludvík: Linux prodlužuje život!

Již čtvrtstoletí s Linuxem

Zcela neuvěřitelné prohlášení přišlo ze sídla českého ministerstva zdravotnictví. To ústy ministra Miloslava Ludvíka prohlásilo, že podle dlouhodobých analýz dospělo k závěru, že omezení používání operačního systému Windows a naopak jeho nahrazení Linuxem výrazně prodlužuje život. U zkoumaného vzorku populace činil rozdíl v průměrné délce života až 25 let!

Ministerstvo přitom vychází z dlouhodobých studií, které provedl Národní ústav duševního zdraví. Jeho ředitel Cyril Höschl tvrdí: „Dlouhodobé používání operačního systému Microsoft Windows vystavuje pacienty velmi silné stresové zátěži. Tato zátěž má tím větší negativní důsledky, čím je dlouhodobější. Její intenzita přitom s časem neklesá, naopak. Pacienti bývají s přibývajícím časem a s výskytem nových verzí doslova „virového onemocnění“ zvaného Microsoft Windows čím dál více frustrováni a lze u nich sledovat zvýšenou hladinu nežádoucích stresových hormonů, která se projevuje i dlouho poté, co expozice těchto pacientů virové nákaze odezněla.“

Zastoupení uživatelů PC v populaci
Věkové zastoupení (roky) Procentuální zastoupení
10-15 80
16-20 90
20-30 75
30-40 60
40-50 55
50-60 35
nad 60 15

Vliv Microsoft Windows byl ústavem zkoumán na reprezentativním vzorku 5000 lidí. Šlo o zástupce různých profesí, kteří využívají Microsoft Windows denně pro svou práci. Pro srovnání se použil vzorek populace, využívající výhradně Linux, a také vzorek populace, který nepoužívá žádný operační systém (sledované osoby nevyužívají počítač). Výsledky jsou jednoznačné. Lidé, kteří byli denně vystaveni dlouhodobému působení Microsoft Windows a vlivu stresových hormonů, se dožívají nižšího věku a dříve se u nich vyskytnou nemoci spojené spravidla se stářím, jako je zvýšený tlak a ischemická choroba srdeční.

Průměrný věk dožití uživatelů Microsoft Windows
Kumulativní doba expozice Microsoft Windows Průměrný věk dožití mužů Průměrný věk dožití žen
5 70 72
8 69 70
11 68 69
14 63 65
17 55 57
 

Naproti tomu uživatelé Linuxu se dožívají vyššího věku a dokonce lze u nich projevovat známky fyzického i duševního mládnutí. Tato skutečnost podle Höschla vyplývá z faktu, že práce s Linuxem představuje ve skutečnosti pro uživatele hru a zábavu. „Dospělí se náhle cítí jako děti v cukrárně, hrají si, a tím se u nich vytváří endorfiny a serotoniny. Tyto „hormony štěstí“, jak je obecně známo, mají dopad na duševní zdraví lidí a zpomalují jejich fyzické stárnutí. Uživatelé Linuxu tak jsou mnohem veselejší, optimističtější, dokáží se snadněji a lépe přenést přes problémy, které přináší život. Ten se tak na nich podepíše daleko méně.“

Průměrný věk dožití uživatelů Linux
Kumulativní doba expozice Linuxu Průměrný věk dožití mužů Průměrný věk dožití žen
5 71 72
8 73 73
11 74 75
14 77 78
17 80 81
 

Na přímý dotaz, jak by měli pacienti, vystavení dlouhodobému působení Microsoft Windows, situaci řešit, Höschl odpověděl: „Je to jednoduché a přitom velmi složité. Řešením je nevystavovat se pokud možno vůbec působení vlivu operačního systému Microsoft Windows. Složité je to v tom, že náš svět je bohužel s tímto systémem velmi úzce svázán. Řešením by tak bylo se zbavit závislosti na Microsoft Windows. O této problematice ale budou vědět víc odborníci na IT.“

Rozdíl v průměrné době dožití uživatelů Linuxu a Microsoft Windows
Kumulativní doba expozice
muži ženy
5 1 0
8 4 3
11 6 6
14 14 13
17 25 24
 

Obrátili jsme se proto na šéfredaktora LinuxEXPRES Lukáše Jelínka s dotazem, jak by se lidé jako jednotlivci i svět mohli zbavit závislosti na Microsoft Windows. V tomto ohledu je poměrně radikální: „Zbavit se Windows jednou provždy. Najít buď již existující alternativu produktů pro Windows, nebo je vytvořit nově. A čím dříve to bude, tím lépe pro všechny. Používání Windows stojí hromadu peněz nás všechny, kteří z daní financujeme jejich nasazování ve státní správě a jinde, a jak vyplývá z výzkumu ministerstva, tak nás to stojí i zdraví. A to je ještě daleko vážnější dopad.“

Ministr Ludvík k výsledku výzkumu poznamenává: „Je nabíledni, že používání Microsoft Windows vyloženě škodí zdraví. Rozhodl jsem se proto ve spolupráci s ministrem vnitra a s místopředsedou vlády pro vědu a výzkum nachystat strategii co nejrychlejšího přechodu na Linux ve všech vládních složkách a úrovních. Nebudeme naše pracovníky vystavovat rizikům spojených s používáním Windows a vedení ministerstev chceme ochránit před žalobami našich pracovníků.“

Třebaže výsledky výzkumu jsou jednoznačné, byly provedeny na celkem malém vzorku sledovaných osob. Počkejme tedy, jaké výsledky přinesou výzkumy v jiných zemích a hlavně jak se k nim postaví vlády těchto zemí i jednotlivci.


Občas je krásné se probudit ze snu a zjistit, že to nebyl sen, ale skutečnost.

O autorovi

Petr Valach

Šéfredaktor ExoSpace.cz

Věnuji se astronomii, fyzice, kosmonautice, svobodnému softwaru. Řadu let, cca 15, publikuju na internetu (jsem redaktorem OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz) a příležitostně v tištěných médiích. V redakci mám na starosti správu webu, fóra, komunikaci s veřejností, školení redaktorů a podílím se na chodu stránky na Facebooku. Zodpovídám za celkový chod redakce a za to, aby vše správně fungovalo.

Permanent link to this article: https://exospace.cz/ministr-zdravotnictvi-ludvik-linux-prodluzuje-zivot/

Napsat komentář

dialog-information.png
Uvítáme všechny komentáře na téma článku. Nevhodné příspěvky a spamy jsou moderovány. Moderaci provádí členové redakce ExoSpace.cz.


Pravidla pro psaní komentářů

1. Diskutující je povinen dodržovat zákony České republiky. Je zakázána jakákoliv propagace nezákonných činností.
2. Diskutující se k sobě chovají slušně. Neurážejte ostatní uživatele.
3. Snažte se nerozpoutávat hádky a nezapojujte se do nich.
4. Je zakázána jakákoliv reklama či inzerce.
5. Snažte se vyvarovat off-topic (mimo téma) příspěvků.
 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML štítky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>